Cyfra binarna – inaczej bit, symbolizuje ją litera b. Jest to jednostka logiczna. Bit to najmniejsza możliwa jednostka danych lub pamięci w systemach komputerowych oraz cyfrowych. To minimalna ilość informacji, jaka potrzebna jest do określenia który z pary równie prawdopodobnych stanów przyjął dany układ. Jednostka przyjmuje wartości 0 i 1 w systemie binarnym. Cyfra binarna jest częścią bajtu – stanowi jeden z jego ośmiu składników lub jeden z czterech składników półbajtu, czyli tak zwanego nibblee’u.