Bit jest to termin składający się z dwóch angielskich słówek: Binary (binarny) i Digit (cyfra) i odnosi się do cyfr binarnych, czyli składających się z jedynki lub zera. Bit jest jednostką zapisu danych cyfrowych. Alternatywną definicją bitów jest też z angielskiego Basic Indissouble Information Unit, którą tłumaczy się jako najmniejszą możliwą jednostkę oznaczająca informację.