Określenie mapa bitowa (BMP) odnosi się do plików formatu graficznego, które są dostępne w trzech wersjach 3,4 i 5. Znamienne jest to, że wersja 3 jest tą najczęściej używaną. Bitmapa w wersji 3 może sięgać głębi kolorów do 32 bitów na piksel (BPP). Struktura Bitmapy składa się z trzech części i zawiera zawsze nagłówek, blok informacji i dane obrazowe. Przechowywanie bitmapy wymaga w porównaniu do innych formatów graficznych stosunkowo dużo miejsca, ponieważ są one przechowywane w sposób nie pozwalający na kompresję danych. Dlatego też format ten rzadko stosowany jest w sieci, gdzie liczy się zużycie jak najmniejszej ilości miejsca.