Przepływowość (ang. bit rate, bitrate) określa ilość transmitowanych danych w określonym czasie przez kanał komunikacyjny i najczęściej jest podawana w bitach na sekundę (b/s, ang. Bits per second). Dzięki bitrate można określić, ile bitów informacji wykorzystano do zapisania w określonym czasie danych audio lub wideo, przy czym przepustowość może być wartością zmienną i określać wartości chwilowe (CBR) lub stałą (VBR). Terminu używa się wyłącznie w kontekście multimediów i istnieje prosta zależność: im większa jest wartość przepływowości, tym lepsza jakość strumienia audio lub wideo, a co za tym idzie, także wielkość samego pliku.