Termin BMP to skrót od „Bitmap Picture” (Obraz mapy bitowej) i odnosi się do przedłużenia popularnych formatów graficznych Windows Bitmap. Plik BMP może pojawiać się w trzech różnych wersjach. Wersja 3 jest wersją najczęściej używaną, a wersja 4 i 5 rzadziej. Plik BMP może reprezentować maksymalnie 32 Bity na pojedynczy piksel (BPP) i w porównaniu do innych formatów graficznych potrzebuje sporo pamięci, ponieważ obrazy zapisywane są bez kompresowania.