Terminem „boost” określa się zbiór bibliotek programistycznych, które znacznie rozwijają możliwości języka C++w dziedzinie algorytmów, programowania współbieżnego, kontenerów itd. Znajdują bardzo szerokej zastosowanie, dostarczają bowiem różnorakich narzędzi dla programistów. Biblioteki boost cechuja wysoka jakość, podlegają też kontroli jakości oraz są recenzowane, dzięki czemu uważane są za wzór w dziedzinie projektowania i programowania C++.