Brama sieciowa (z angielskiego Gateway) jest urządzeniem, które w sieciach komputerowych występuje jako pośrednik. Brama sieciowa umożliwia komunikację pomiędzy kilkoma sieciami, które wykorzystują różne protokoły i konwertuje je do odpowiednich formatów (np. z IP do IPX). Dzięki bramie sieciowej można także konwertować wiadomości e-mail do faksu bądź smsa.