Atak „brute force” jest to metoda służąca do łamania haseł oraz kluczy zabezpieczeń, która polega na testowaniu wszystkich możliwych kombinacji do momentu odnalezienie pasującego hasła. Teoretycznie można w ten sposób złamać każde hasło, choć metoda jest czasochłonna i ze względu złożoność metody, wymaga dużej mocy obliczeniowej komputera.