Termin BsoD pochodzi od nazwy „Blue Screen of Death” i odnosi się do niebieskiego ekranu, którego pojawienie się wynika często z nieprawidłowej implementacji systemu operacyjnego. Jeśli dojdzie do jakiejkolwiek poważnej awarii systemu, wtedy, aby zapobiec dalszemu uszkodzeniu sprzętu system operacyjny zostaje zatrzymany i pojawia się niebieski ekran. Na niebieskim ekranie wyświetlane są opisy błędów białą czcionką. Przyczynami takich sytuacji mogą być wadliwe sterowniki, błędne oprogramowanie lub awaria sprzętu.