Przepełnienie bufora (ang. buffer overflow) można uznać za błąd programistyczny, który polega na próbie przesłaniu przez aplikację do pamięci komputera większej ilości danych niż wyznaczone do tego miejsce. W buforze przechowywane są tylko dane tymczasowe, w momencie, w którym program zapisuje informacje poza tym ściśle wyznaczonym obszarem, może dojść do usunięcia danych niezbędnych do poprawnego działania aplikacji, a w przypadku ataków hackerskich do wyrządzenia szkód posiadaczowi komputera. Wykorzystanie przepełnienie bufora jest częstą metodą ataków, która pozwala na przejęcie kontroli nad programem.

„Buffer underrun” to błąd zapisu danych na płycie CD, który skutkuje przerwanie wypalania płyt i pojawia się wówczas, gdy bufor danych nagrywarki jest opóźniony. Do poprawnego funkcjonowanie lasera oraz płynnego zapisu danych niezbędny jest stały dopływ danych, w przypadku jakichkolwiek, nawet minimalnych przerw, operacja jest przerwana, laser zatrzymana, co prowadzi do trwałego uszkodzenia płyty. Bufor nagrywarki ma zapobiegać tego typu zdarzeniom, gromadzi bowiem zapas danych, który pozwala na kilkusekundową pracę w przypadku problemu z dostarczeniem danych. Jeśli jednak komputer nie dostarczy kolejnej porcji danych, a informacje z bufora zostaną zapisane, wówczas mówimy o opóźnieniu się bufora.