Określeniem Bulk jest określeniem zbiorczym, które określa wszystkie produkty, które są dostarczane do użytkowników bez żadnych dodatków. W przypadku produktów masowych obejmują one np. różne komponenty sprzętowe, które dostarczone zostają przez producenta do firm tworzących systemy informatyczne bez sterowników. Pod nazwą BulkMail kryje się masowy mailing, który często używany jest w celach użyciu na użytkownikach SPAM`u.