Cal jest to angielska jednostka miary, która jest często stosowana w informatyce. Cale są zazwyczaj oznaczane za pomocą cudzysłowu górnego („), na przykład przy oznaczeniu napędu dyskietek 3,5” bądź określenia przekątnej ekranu. Jeden cal odpowiada 2,54 centrymetra.