Klawisz Caps Lock , który znajduje się na każdej standardowej klawiaturze komputerowej, służy do włączenia funkcji pisania wielkich liter oraz znaków specjalnych klawiatury numerycznej. Po wyłączeniu tej funkcji (ponowne przyciśnięcie klawisz Caps Lock) z powrotem wpisywane litery stają się małe, a zamiast znaków specjalnych klawiatury numerycznej wstawiane są liczby. Klawisz ten znajduje się z reguły tuż nad klawiszem „shift”, z lewej strony klawiatury, i oznaczony jest zazwyczaj kłódką lub strzałką skierowaną w dół oraz słowem Caps Lock.