Termin Capslock, o którym mowa to specjalny klawisz na klawiaturze oznaczony często kłódką lub napisem Capslock. Jeśli użyjemy klawisza Capslock wszystkie wpisywane litery będą literami drukowanymi, a zamiast cyfr będziemy używać znaków specjalnych, tak długo jak długo klawisz ten pozostanie wciśnięty. Po ponownym użyciu klawisza powrócą małe litery i cyfry.