Skrót od angielskiego „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” i dosłownie oznacza: W pełni zautomatyzowany publiczny test Turinga, który rozróżnia komputery od ludzi. Jest to narzędzie bezpieczeństwa, które, aby zapobiec działaniom zautomatyzowanych robotów na skryptach stron, poprzez użycie CAPTCHA prosi użytkownika o wpisanie szeregu cyfr i liter lub o rozwiązanie prostego zadania matematycznego, aby móc wysłać wiadomość. Możesz sprawdzić to sam tutaj, idź do zakładki kontakt z komputerowym słownikiem.