CA-visual object – graficzny, zorientowany obiektowo język programowania w środowisku Windows. Język powstał na bazie Clippera. To pakiet, umożliwiający projektowanie aplikacji do obsługi baz danych. Przeznaczony został dla użytkowników baz Xbase, którzy planują przeniesienie aplikacji DOS do Windows. Jego pierwsza wersja komercyjna udostępniona została przez firmę Computer Associates w 1995 r.