CD-R – ang. Compact Disc Recordable, czyli płyta kompaktowa z możliwym jednokrotnym zapisem danych komputerowych lub muzyki. Zapis taki jest możliwy do wykonania w warunkach domowych, przy wykorzystaniu nagrywarek CD-ROM, czyli urządzeń do nagrywania. Standardowa pojemność płyt CD-R to 650 MB, na rynku są jednak obecne także płyty o większej (700 MB) pojemności.