Centronics używany jest jako interfejs do przesyłania transmisji danych z jednego urządzenia do drugiego, na przykład do portu drukarki. Za pośrednictwem tego interfejsu przekazywane są nie tylko dane, ale także sygnały kontrolne. Interfejs Centronics dostępny jest w różnych wersjach, istnieje np. wersja 36-pinowa lub wersja 25-pinowa. Wersja 25-pinowa używana jest po stronie komputera i ma kontakty stykowe. Natomiast wersja 36-pinowa posiada zaciski i dwustronne taśmy kontaktowe. W roku 1994 Interfejs Centronics został zastąpiony innym Interfejsem (IEEE1284).