Chip – ang. Integrated circuit, to potoczna nazwa dla zminiaturyzowanego układu półprzewodnikowego. Chip zawiera bardzo dużą ilość małych części elektronicznych – wynosi ona od 100 aż do 50 000. Do tych elementów należą między innymi tranzystory, rezystory, kondensatory oraz łączące je ścieżki. Części zamknięte są w scalonym układzie kryształu krzemu lub innym podobnym półprzewodniku. Całość umieszczona jest w specjalnej obudowanie z metalu oraz tworzywa sztucznego.

UART, czyli Universal Asynchronous Receiver and Transmitter, jest to określenie specjalnego układu scalonego, który używany jest jako konwerter w szeregowych interfejsach cyfrowych. UART spotykany jest zarówno jako niezależny komponent, jak i jako jedna z funkcji. Universal Asynchronous Receiver and Transmitter używany jest do wysyłania i odbierania danych oraz stanowi standardowe rozwiązanie w dziedzinie interfejsów szeregowych mikrokontrolerów oraz komputerów PC. UART spotykany w sektorze przemysłowym często stosowany jest w połączeniu z różnymi interfejsami.