Ciągnij i upuść – ang. Drag and drop, metoda zmiany umiejscowienia obiektów na ekranie wykorzystywana w programach i systemach operacyjnych z interfejsem graficznym. Działa przez naprowadzenie kursora myszy na ikonę obiektu, który ma zostać przesunięty, następnie kliknięcie lewym klawiszem myszy, przytrzymanie obiektu, a na końcu przeciągnięcie ikony w miejsce docelowe i puszczenie klawisza.