CISC – ang. Complex Instruction Set Computing-processor, architektura procesów. Cechuje się dużą liczbą złożonych, specjalistycznych rozkazów i trybów adresowania przy małej liczbie rejestrów uniwersalnych. Wyróżniającą ją cechą jest fakt, że do wykonania jednej instrukcji potrzebne jest minimum kilka cyklów zegara systemowego. W architekturze procesów CISC pojedynczy rozkład mikroprocesora wykonuje kilka operacji niskiego poziomu, na przykład pobranie z pamięci, operację arytmetyczną oraz zapisanie do pamięci. Do przykładowych rodzin procesorów z architekturą procesów CISC należą między innymi: VAX, PDP-11, IBM System/360, x86.