CISCO – Cisco Systems Inc, to amerykańska firma produkujące systemy sieciowe. Na początku swojej działalności firma zajmowała się tylko produkcją urządzeń do trasowania. Aktualnie do oferty włączono również zapory sieciowe, programowanie wspomagające zarządzanie sieciami komputerowymi, koncentratory, przełączniki oraz inne produkty i usługi teleinformatyczne. Obecnie CISCO wytwarza, dystrybuuje oraz wspiera rozwiązania z obszaru sprzętu sieciowego, wideo, telekomunikacyjnego, współpracy grupowej, bezpieczeństwa sieciowego i centr przetwarzania danych. Firma posiada dużą specjalizację w konkretnych segmentach rynku, jak bezpieczeństwo w chmurze czy IoT – Internet Rzeczy dzięki licznym akwizycjom, na przykład Meraki, Umbrella, Jasper i WebEx.