Klawisz „backspace”, podobnie jak „Delete”, służy do tego, aby w danym programie można było usunąć znaki, tekst lub grafikę, z tą różnicą, że klawisz cofania usuwa znak lub zaznaczony ich ciąg. W wielu klawiaturach klawisz cofania jest przedstawiany jako zwrócona w lewo strzałka. „Backspace” wykorzystywany jest najczęsciej podczas edycji tekstu. Pojedyncze naciśnięcie klawisza powoduje, że usuwany jest pojedynczy znak, który poprzedza kursor. Natomiast dłuższe przyciśnięcie sprawia, że usuwane są wszystkie wpisy przed kursorem aż do momentu puszczenia klawisza.