System zarządzania treścią stron WWW (z angielskiego Web Content Management System) jest to rodzaj systemu zarządzania (z angielskiego Content Management System, w skrócie CMS), który służy do tworzenia stron internetowych oraz usług mobilnych. Treści mogą składać się z tekstu, grafiki, wideo oraz pozostałych multimediów, które „przechowywane są” w tak zwanym neutralnym formacie. W zależności od użytego stylu mogą być także przechowywane w CMS i jeśli to konieczne mogą być także powiązane z treściami, których wygląd można w tym kształcie łatwo zmienić. Dzięki CMS osoby, które nie mają specjalnej wiedzy lub znają się tylko w niewielkim stopniu na programowaniu mogą z powodzeniem tworzyć liczne treści internetowe. Najczęściej wykorzystywanymi systemami Open Source Content Management są Joomla, Drupal, WordPress oraz Typo3.

Zamiast treści coraz częściej w odniesieniu do internetu używa się terminu content, choć chodzi o to samo. O jakości treści w internecie decyduje – w przeciwieństwie np. do książek – w decydującym stopniu jej aktualność. Treści internetowe są w dużej mierze bezpłatne, ale zarówno poważni dostawcy (na przykład wydawcy gazet), jak i dostawcy o wątpliwej treści próbują uzyskać zapłatę za pobieranie treści.