Control -Alt- Delete odnosi się do naciśnięcia w tym samym momencie trzech przycisków (Control, Alt i Delete) na klawiaturze. W czasach używania DOS-u przyciśnięcie tychże klawiszy powodowało restart systemu. W aktualnych systemach Microsoft użycie tej komendy powoduje zakończenie pracy programów, które nie odpowiadają, są zawieszone. Dodatkowe definicje/linki: Klawiatura