Cybernetyka – nauka obejmująca studiowanie procesów poznawczych, skupiająca się przede wszystkim na takich aspektach jak przekazywanie i przekształcanie danych, łączność oraz systemy sterowania organizmami i maszynami. Nauka ta ma na celu zrozumienie funkcji i procesów zachodzących w systemach zorientowanych na konkretny cel. Wspomniane systemy wyróżniają się relacjami wtórnymi, dzięki którym systemy są zdolne do kreowania łańcucha przyczynowo-skutkowego.