Cyberprzestępczość to angielskie słowo cybercrime – przestępstwo za pośrednictwem internetu…. Słowo „cyber” stało się zamiennikiem dla „czegoś związanego z komputerami i internetem”.

Cyberprzestępczość opisuje wszystkie przestępstwa, które są dokonywane za pomocą komputerów lub/i rozpowszechniane przez internet. Najbardziej znanym przykładem jest zamieszczanie pornografii dziecięcej. Cyberprzestępczość często atakuje dane, sieci danych i systemy informacyjne; w tym celu wykorzystuje się złośliwe oprogramowanie (wirusy/trojany itp.).