Cyberprzestrzeń – ang. cyberspace, wirtualny świat. To przestrzeń nierzeczywista, wirtualna i trójwymiarowa. Jest kreowana przez system komputerowy za pomocą metod teleinformatycznych. Często obiera formę skomplikowanych światów wirtualnych. Może stanowić także formę infrastruktury cybernetycznej, czego przykładem jest Internet. Cyberprzestrzeń stanowi iluzję świata rzeczywistego, jego wirtualny, zmodyfikowany odpowiednik. Umożliwia komunikację na linii człowiek – komputer. Ma na celu przede wszystkim ułatwienie wymiany danych, gromadzenie oraz udostępnianie informacji. Cyberprzestrzenią nazywana jest także nowa przestrzeń społeczna, w której spotykają się i komunikują ze sobą internauci.