Cylinder – to jednostka pamięci między innymi dysku twardego. Tworzy ją zbiór ścieżek o tym samym numerze, zlokalizowanych na dyskach wielotalerzowych, w analogicznych miejscach po przeciwnych stronach talerza. Talerze te układane są jeden nad drugim. Na jeden cylinder składają się wszystkie ścieżki z tym samym numerem, umieszczone na obu stronach wszystkich talerzy.