Czarna lista (ang. black list) jest rodzajem baz danych, w której zawarte są strony internetowe lub adresy IP, które zostały automatycznie zakwalifikowane jako niebezpieczne i niepopożąde. Czarne listy najczęściej są obszerne i zintegrowane z programami. Carne listy wykorzystywane są między innymi w programach antyspamowych, w których zapisane są adresy IP oraz e-maile, wysyłające wiadomości śmieciowe. W niektórych programach uzytkownik może określić nadawców, których wiadomości będą zawsze kwalifikowane jako spam.