Pod nazwą debugger kryję się narzędzie używane do wykrycia błędów w oprogramowaniu komputera, wymaganym do poprawnego działa sprzętu. Debugger kontroluje przebieg pogramów i weryfikuje prawidłowe działanie wszystkich poleceń, odczyt danych i sposób ich przechowywania. Większość błędów wykrytych w procesie debuggeryzacji może być łatwo rozwiązana.