Demagnetyzer to urządzenie, które usuwa silne pole magnetyczne z nośników magnetycznych typu dyski twarde, dyskietki itp. przez rozmagnesowanie ich. Ponieważ podczas rozmagnetyzowania zniszczone zostają wszystkie informacje i dane zawarte na dysku, dysk taki po procesie rozmagnetyzowania jest bezużyteczny i można go wyrzucić. Do niszczenia tajnych informacji używa się demagnetyzera, a po procesie rozmagnetyzowania, dysk taki poddaje się jeszcze działaniu niszczarki.