Dostawca Internetu Angielski termin „Internet Carrier” używany jest do określania dowolnego dostawcy Internetu, który udostępnia własną sieć oraz komponenty niezbędne do transmisji danych. Każdy z dostawców musi oferować minimalnie trzy różne sposoby transmisji, które są ze sobą połączone przez pewien rodzaj urządzenia pośredniczącego. Zasadniczo można wyróżnić dostawców globalnych, narodowych oraz regionalnych, a także miejskich.