Skrót DSLAM pochodzi od „Digital Subscriber Line Access Multiplexer” i jest koncentratorem dostępu sieci DSL. DSLAM służy do eksploatacji dużych systemów DSL i często określany jest jako centralne biuro zarządzania, ale z powodzeniem stosowany może być także w jednym miejscu, np. dużym budynku mieszkalnym. Jeśli używany jest w wielu pomieszczeniach wewnętrznych, wtedy też stosowana jest nazwa Indoor-DSLAM. DSLAM posiada funkcję gromadzenia i rozpowszechniania poszczególnych linii abonenckich. DSLAM definiuje także częstotliwości używane podczas transmisji danych.