„Brain dump” (dosł. Zrzut mózgu) to angielska nazwa przekazywania lub/i utrwalania dużej ilości informacji. Informacje mogę być przekazywane przez jedną osobę drugiej, ale także zapisywane na różnych mediach i nośnikach. Pojęcie pojawia się najczęściej w kontekście egzaminów, podczas których egzaminowany notuje wszystko, co tylko przyjdzie mu do głowy i co jest w stanie sobie przypomnieć. W Internecie istnieją strony, na których zbierane są brain dumpy, najczęściej wymieniane są informacje dotyczące egzaminów państwowych, międzynarodowych bądź certyfikatów.