System binarny znaczy dokładnie tyle co system dwójkowy, biwalentny i odnosi się do sposobu odwzorowywania informacji. Binarna komórka pamięci może zaakceptować dwie różne, dostępne wartości. System dwójkowy przedstawiany jest za pomocą dwóch liczb: 0 i 1 i stosujemy tylko te liczby do przedstawiania dostępnych wartości.