Termin e-papier ma dwa znaczenia: Z jednej strony oznacza to elektroniczne wydanie gazety drukowanej w Internecie, które odpowiada wyglądem oryginalnej gazecie, czyli odtwarza układ wersji drukowanej. Te e-prasy są czasem odpłatne lub oferowane prenumeratorom jako usługa dodatkowa. Termin e-papier jest również rzadziej używany w odniesieniu do papierowych nośników informacji (na przykład czytników książek elektronicznych z technologią cyfrowego atramentu).