Pojęcia „EAI” jest skrótem angielskiego zwrotu „Enterprise Application Integration” i odnosi się do konkretnej koncepcji integrowania programów, działających na różnych platformach, które wspierają funkcje biznesowe. Do kompleksu EAI należą obok aplikacji także wszystkie środki i metody planowania systemów zorientowanych problemowo. Do metod EAI należy głównie integracja danych oraz procesów, które wzajemnie się rozwijają.