Bankowość elektroniczna (ang. E-banking) jest usługą, dzięki której klienci mają całodobowy dostęp do rachunku i mogą wykonywać szereg operacji bankowych przy użyciu telefonu, bankomatu, terminalna bądź komputera czy urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu. Bankowość elektroniczna zasadniczo można podzielić na pasywną, np. sprawdzanie historii rachunku, dostępnych środków, oraz aktywną, która polega na wykonywaniu operacji bankowych takich jak przelew, spłata kredytu, założenie lokaty etc. Przełomową chwilą w bankowości elektronicznej było uruchomienie w USA 1964 roku pierwszego bankomatu, w Europie pierwsze bankomaty pojawiały się od 1967 roku. System „home banking”, czyli kontakt z bankiem przez komputer, jako pierwsza uruchomiła Finlandia, a od 1995 roku świadczone są usługi bankowe przez Internet. W Polsce bankowość elektroniczna zaczęła rozwijać się od roku 1990, w którym pojawiły się pierwsze bankomaty, w 1993 roku do użycia wprowadzono karty płatnicze. W roku 2000 powstał w Polsce pierwszy wirtualny bank, od tego czasu pojawiają się coraz to nowe usługi bankowe świadczone przez Internet oraz zakładane są kolejne systemy bankowe.