Pojęcie „E-Book” wywodzi się z angielskiego zwrotu „Electronic Book” i oznacza cyfrowe medium, w którym treść dostępna jest dla czytelnika na ekranie urządzenia elektronicznego. Dostępne są e-booki, będące, przykładowo, książkami wirtualnymi, w których wizualny układ tekstu (także jego skład i paginacja) odwzorowuje tradycyjną książkę papierową. Ponadto istnieją także cyfrowe kopie, zgodne z wydawnictwami papierowymi. E-Booki są coraz częściej opracowywane i dostosowywane wyłącznie do wyświetlania na ekranach różnego rodzaju czytników. Urządzenia te są specjalnie skonstruowane i przeznaczone do wygodnej lektury książek elektronicznych.