EBV jest skrótem niemieckiego zwrotu „ektronische Bildverarbeitung” (ang. Digital image processing, DIP). W elektronicznej albo cyfrowej obróbce grafiki, dane obrazu są przygotowywane i opracowywane za pomocą różnych czynności, takich jak rekonstrukcja, kalibracja czy restrukturyzacja. Metody te wykorzystywane są w różnych sytuacjach życiowych. Dzięki metodzie przetwarzania obrazów mogą być one wyświetlane podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich w klinikach bądź wykorzystywane w kontrolach bezpieczeństwa. Przetwarzanie obrazów cyfrowych stosowane jest również w procesach produkcyjnych dla zapewnienia ich wysokiej jakości.