Pojęcie e-Cash wywodzi się z angielskiego zwrotu „Electronic Cash” i odnosi się do systemu kart kredytowych Centralnej Komisji Kredytowej. EC-Karty rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych są najczęściej oznaczone logiem e-Waluty, dzięki czemu klienci mogą dzięki tej karcie wypłacać pieniądze ze wszystkich niemieckich bankomatów oraz dokonywać płatności w zrzeszonych obiektach. E-Cash zazwyczaj może być używana tylko przy jednoczesnym podaniu numeru PIN albo w połączeniu z osobistym podpisem.