ECC jest skrótem od „Error Correction Code” i określa specjalne postępowanie korygujące błędy, które mogą powstać podczas przesyłania i zapisywania danych komputerowych. Dzięki kodowaniu ECC błędy mogą zostać skutecznie rozpoznane i jeśli tylko możliwie, odpowiednio korygowane. Metoda bazuje na transmisji dodatkowych bitów, które umożliwiają dokładne określenie błędu po zakończeniu transferu danych.