Pojęcie „e-Commerce” jest skrótem angielskiego zwrotu „Electronic Commerce” (pojęcie nie ma polskiego odpowiednika) i oznacza wszystkie transakcje kupna i sprzedaży, których można dokonać za pośrednictwem Internetu. E-Commerce odnosi się szczególnie do zakupów bądź sprzedaży w sklepach internetowych, w serwisach aukcyjnych, oraz wszystkich usług świadczonych w przestrzeni wirtualnej. E-Commerce powszechnie określa się mianem handlu internetowego bądź elektronicznego. Cały proces zawierania traksakcji oraz umów przebiega przy tym wyłącznie za pomocą transmisji danych. Handel internetowy jest także nieodłączną częścią w e-Biznesu