Skrót EFF wywodzi się z angielskiego zwrotu „Electronic Frontier Foundation” i jest nazwą organizacji, która w głównej mierze dba o sprawy praw obywatelskich w Internecie. EFF zostało założone w 1990 roku, siedziba organizacji mieści się w San Francisco, a jej pracownicy zajmują się między innymi takimi problemami, jak radzenie sobie z wymianą plików, prawem autorskim oraz śledzeniem w Internecie. W zakresie obowiązków EFF mieści się także takie tematy jak cenzura w Internecie oraz prawa patentowe oprogramowania.