Eksabajt jest współcześnie największą jednostką miary stosowaną w informatyce i odnosi się do wielkości danych, pojemności nośników na poszczególnych mediach. Służy do opisywania przykładowo dysków twardych oraz innych, dużych jednostek przeznaczonych do przechowywania danych. Jeden eksabajt odpowiada 1024 petabajtom, natomiast jeden petabajt to aż 1024 terabajty.