Eksplorer jest menedżerem plików, który umozliwia przeglądanie zawartości każdego nośnika danych na dowolnym komputerze. Do podstawowych funkcji eksplorera należy między innymi wyświetlanie struktury katalogów, wyświetlanie wszystklich plików w formie listy. Większość eksplorerów pokazuje treść w ten sposób, że wszystkie dane są rozmieszczone przejrzyście, a użytkownik zawsze może zagłębić się w wyświetlane katalogi. Istnieją jednak także takie koncepcje eksplorerów, w których treści są wyświetlane trójwymiarowo lub przestrzennie.