Skrót EPG wywodzi się z angielskiego „Electronic Program Guid” (ang elektroniczny przewodnik po programach) i oznacza informacje, które przekazywane są drogą cyfrową (radio, TV). Elektroniczny przewodnik po programach wyświetla wszystkie informacje o aktualnych programach w radio i telewizji. Te informacje są udostępniane wszystkim oglądającym przez nadawców za darmo i zasadniczo mogą być odbierane w niemal każdym standardowym telewizorze. Wśród informacji umieszczanych w EPG znajdują się takie jak tytuł programu, godzina emisji, czas trwania, bardzo często dodawany jest także krótki opis programu lub skrót jego treści. Na podstawie informacji zawartych w elektronicznym przewodniku możliwe jest zaprogramowanie nagrywanie wybranego programu.