„Eliza” to nazwa programu komputerowego, który umożliwia formułowanie odpowiednich odpowiedzi na pytania stawiane przez ludzi, sprawiając wrażenie wyrozumiałej i osobistej porady. Eliza została opracowana w roku 1999 przez Joseph Weizenbauma w celu zademonstrowania komunikacji pomiędzy człowiekiem a komputerem. Eliza formułuje na podstawie zadanych przez użytkownika pytań adekwatne odpowiedzi. Współcześnie niektóre z Chatów bazują na zasadach programu Eliza, aby umożliwić rozmówcom możliwie realistyczny i osobisty kontakt.