EMS jest skrótem angielskiego zwrotu „Expanded Memory Specification” (specyfikacja dostępu do pamięci poszerzonej) i określa interfejs dostępny dla rozszerzania pamięci komputera. EMS został opracowany w czasie, w którym dostępna pojemność pamięci nie była wystarczając do obsługi dużych programów, co zwiększało zapotrzebowanie na zasoby pamięci. Współcześnie EMS nie jest już używane, ponieważ nowoczesne systemy operacyjne nie potrzebują już tego rodzaju rozszerzenia pamięci.